הרצאות שלנו- Meir Delbari

הנושא: ניתוח כלכלי של תמ"א 38 באופצית הריסה ובניה מחדש

הנושא: מבוא לאסטרטגיות השקעה בנדל"ן